Roderik van Grieken | dagvoorzitter en debatleider
Roderik van Grieken is één van die mensen die van zijn passie zijn werk heeft weten te maken. Na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden (Rechtsgeleerdheid) richtte hij het Nederlands Debat Instituut op in 1998. Sindsdien treedt hij op als dagvoorzitter, debatleider of moderator en coacht hij professionals op het gebied van overtuigingskracht. Daarnaast geeft hij commentaar op radio en televisie over politieke debatten en schrijft hij opiniestukken, artikelen en boeken. En hij verzorgt interactieve lezingen. Allemaal rondom het thema retorica.
Nederlands Debat Instituut

 

Lobke Vlaming

Lobke Vlaming is directeur van Ouders & Onderwijs, een adviespunt voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. De organisatie spreekt wekelijks honderden ouders die vragen hebben over het onderwijs. Namens ouders is Lobke gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector. Thema's als passend onderwijs, het leerlingenvervoer en kansengelijkheid spelen belangrijke rollen in haar dagelijkse gesprekken. Eerder stond zij als operationeel directeur aan het hoofd van MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Zij brengt hierdoor een rijke ervaring met zich mee in het opbouwen van een netwerkorganisatie, gericht op informatieverstrekking en belangenbehartiging in het publieke domein.
Oudersenonderwijs.nl

 

Anke de Boer

Dr. Anke de Boer is programmadirecteur onderzoek & expertise bij het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 (RENN4). Daarnaast is ze als universitair hoofddocent verbonden aan de basiseenheid Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkelen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is expert op het gebied van inclusief en speciaal onderwijs, waarbij ze in haar onderzoek kijkt naar het optimaliseren van de onderwijsleeromgeving van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in inclusief en speciaal onderwijs. Anke was recent mede-projectleider van verschillende door NRO gefinancierde, en succesvol afgeronde onderzoeksprojecten. Ze bracht in 2022 samen met collega’s het boek uit: Samen inclusief onderwijs realiseren: een handboek voor professionals binnen en buiten het onderwijs. Anke heeft uitgebreide ervaring met samenwerken in onderzoeksteams en ruime ervaring met het begeleiden van promovendi en junior onderzoekers.
RUG.nl/AnkedeBoer

 

Rogier Toes

Rogier Toes is regiodirecteur bij iHUB, een organisatie voor gespecialiseerd onderwijs en familiezorg. Als regiodirecteur is hij verantwoordelijk voor de voortgezet speciaal onderwijsscholen in de regio in en rondom Amsterdam. In deze regio, en ook daarbuiten, maakt hij zich sterk voor inclusief onderwijs. Hoewel hij dagelijks ziet hoe belangrijk de professionals binnen het gespecialiseerd onderwijs zijn in de levens van jonge mensen, de kansen zijn niet gelijk en exclusie is een schadelijk fenomeen. Daarom moeten we, naar zijn mening, samen werken aan een nieuwe vorm van onderwijs, niet regulier of speciaal; maar gewoon goed onderwijs. Een nieuwe context met daarbinnen alle nodige expertise.
www.ihub.nu

 

Merel van Vroonhoven

Merel van Vroonhoven is leraar in het speciaal onderwijs, columnist van de Volkskrant en toezichthouder bij Stichting Lezen en Het Nationale Theater. In 2019 verruilde zij de bestuurskamer voor het klaslokaal. Voorafgaand aan haar overstap naar het onderwijs bekleedde zij twintig jaar lang verschillende bestuurlijke topfuncties bij onder meer Nationale Nederlanden, ING, Nederlandse Spoorwegen en de Autoriteit Financiële Markten. In 2012 werd ze topvrouw van het jaar. Over haar keuze voor het leraarschap en de weg die daaraan voorafging schreef ze de bestseller ‘De stap’ (’21). Haar tweede boek ‘Voor de klas’ (’22) is een bundeling van haar eerste serie columns in de Volkskrant. Van Vroonhoven studeerde af in de geofysica aan de TU Delft en voltooide een MBA aan de Franse businessschool INSEAD. Haar lesbevoegdheid behaalde ze aan de Hogeschool Leiden(Fotograaf: Manon van der Waal)
MerelvanVroonhoven.nl

 

Sjef Drummen

Sjef Drummen noemt zichzelf onderwijskunstenaar, een activist. Hij steekt geen energie meer in het bestaande onderwijsmodel, dat in zijn ogen failliet is. Sjef is beeldend kunstenaar, was beeldend docent en schoolleider VO. Hij heeft 42 jaar onderwijservaring, waarvan 25 jaar in de klassensituatie. Sinds 2019 is hij met pensioen. In 2013 bedacht hij met 3 andere schoolleiders het Agora-onderwijsmodel, waarbij de nieuwsgierigheid van de lerende uitgangspunt is. In 2014 won hij de Ververs Award, de onderwijsinnovatieprijs 2021. Hij schreef twee boeken: “Catharsia, het anti-mayonaiseboek ter voorkoming van educatieve Alzheimer” (2019) en “Je mag geen eisen aan leerlingen stellen”, (september 2023.) Het handboek voor Agora-onderwijs. Sinds 2019 is hij vice-voorzitter van de Taskforce voor Ontwikkelingsgericht inclusief Onderwijs TOIO. 
“ Kennisoverdracht is het middel om te komen tot ontwikkeling van de sociaal autonoom lerende. De lerende bepaalt zelf wanneer kennis doel wordt voor zijn ontwikkeling”
Onderwijskunstenaar.nl

 

Paul A. Kirschner

Paul A. Kirschner (1951) is Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit (Nederland), Gastprofessor aan de Thomas More Hogeschool (België) en eigenaar van kirschner-ED. Naast zijn vele academische prestaties (publicaties, benoemingen, enzovoorts) zet hij in om wetenschap te vertalen naar het onderwijs voor leraren, bestuurders en politici. Met die pet op is hij (mede)auteur, o.a. van Op de Schouders van Reuzen, Wijze Lessen: Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek (beiden gratis verkrijgbaar op het web), twee boeken over mythes in het onderwijs Jongens zijn Slimmer dan Meisjes XL en Juffen zijn Toffer dan Meesters en meest recentelijk De kunst en kunde van lesgeven: Baanbrekende literatuur over lesgeven en lerareneffectiviteit en de betekenis daarvan voor de praktijk. Hij schrijft regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral het ontwerpen van effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs, computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden.
KirschnerEd.nl

Barbara Breedijk

Barbara Breedijk, cabaretier, biedt op maat gemaakte muzikale wrap-ups, muziek en comedy. Vooraf verdiept ze zich in het thema van het evenement, en baseert haar optreden hier op.
Aan het eind van de dag presenteert ze een gloednieuwe, muzikale tekst die uw congres, symposium of evenement op een komische, scherpe en relativerende manier samenvat, perfect aansluitend bij de thema's en sfeer van de dag.
Sprekershuys/BarbaraBreedijk

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren