23 september 2022

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 11:00

Opening door dagvoorzitter Joep Stassen

Spreker René ten Bos

Toelichting 'Anders organiseren' door Devorah van den Berg en Nynke van Miltenburg

Joep Stassen in gesprek met schoolleiders

11:00 - 12:00

Inspiratieronde 'Anders organiseren'

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Panelgesprek over samenwerken met je omgeving met Marjolein Moorman, Dave Ensberg, Kiki Huijnen en Lambert van der Ven

14:00 - 15:00

Tafelgesprek 'Spanningsvelden van schoolleiders'

15:00

Afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren