Kennis is vrijheid
Dat valt en staat met professionalisering. Voor jezelf en naar elkaar. Zowel voor schoolleiders als voor schoolteams. Professionalisering is de basis voor gelijkheid en ontwikkeling.

 

We zien steeds dunnere lijntjes tussen onderwijs en kinderopvang. De samenwerking met externen, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, is van groot belang. We willen samen met anderen   komen tot een onderwijs waarin je kinderen leert dat zij onderdeel zijn van een samenleving waar je met elkaar wilt leven. We willen gelijke kansen voor alle leerlingen.
 

Kansen(on)gelijkheid, taakverbreding en professionalisering zijn
actuele thema's die vragen om een toekomstbestendige schoolleider.  
Hoe ga je hier als schoolleider mee om?

 

Dialoog en inspiratie 
Vrijdag 24 september a.s. is een dag vol inspiratie, kennisdeling en natuurlijk ideeën die je in de praktijk kunt brengen. Interessante sprekers dragen kennis over en je bent aanwezig bij de presentatie van het nieuwe professionaliseringsthema kansen(on)gelijkheid.


De bijeenkomst kan fysiek (in de Koepelgevangenis in Breda) of online (via ZOOM) worden bijgewoond. In de koepelgevangenis hanteren we de RIVM-richtlijnen, hierdoor zijn er beperkt plaatsen beschikbaar. Het is een kosteloos congres voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en genodigden.

Organisatie door schoolleiders
Het programma is samengesteld door schoolleiders Gaby d'Haans, Bas Vernooij en Boudewijn Van Stuijvenberg. Zij weten als geen ander wat er speelt in het werkveld van de schoolleider. Voor de invulling van het programma voor het TRENDS congres 2021 heeft de projectgroep drie trends gekozen. Na de inleiding van iedere trend volgt een tafelgesprek.  

Einde van de dag
De opbrengsten van de dag krijg je als achtergrondinformatie en inspiratie (digitaal) mee.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren