Het TRENDS congres voor schoolleiders vindt online plaats!

Burgerschap, kansenongelijkheid en eigenaarschap: centrale thema’s in de afgelopen maanden. Ruimte voor vrijheid en ruimte voor regels. Beeldvorming en mediawijsheid. Hoe zorg je voor voldoende bewustwording? In tijden van crisismanagement kom je voor  ethische dilemma's te staan, hoe ga je hiermee om? En wat betekent dit voor het leiderschap van de schoolleider?

De Coronacrisis heeft de wereld op slag veranderd. Burgerschap kreeg een heel nieuwe betekenis: samen ervoor zorgen dat een virus niet tot al te veel doden zou leiden. Van iedereen werd iets gevraagd. Even geen festivals of zelfs maar op bezoek bij je oude moeder.

Scholen moesten in no time van alles regelen om het leren zo veel mogelijk door te laten gaan. Het eigenaarschap van leren kreeg een andere dimensie. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen die we voordien moeilijk te implementeren vonden. Leerlingen en hun ouders hielden zich meer dan ooit bezig met het organiseren en plannen van het leren. Een paar zaken werden duidelijker dan ooit. De school is er niet alleen voor taal en rekenen. De school is een plek waar kinderen leren leven, op school vindt sociale vorming plaats. Pijnlijk was dat de kansenongelijkheid als issue als nooit eerder tevoorschijn kwam. Onder het mom van “never waste a good crisis” is het nu tijd om als schoolleider te reflecteren op alles wat is gebeurd en te kijken wat we ervan kunnen leren:

  • Wat heeft dit alles teweeggebracht en wat heb je daar als leidinggevende aan bijgedragen?
  • Wat betekende de crisis voor het leiderschap van de schoolleider in de afgelopen maanden?
  • En wat neem je mee naar de toekomst?

Vrijdag 25 september a.s. kan je met deskundigen uit verschillende disciplines en andere schoolleiders van gedachten wisselen en in debat gaan. Het wordt een dag met stof tot nadenken, inspiratie en natuurlijk ideeën die je de komende maanden in de praktijk kunt brengen.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren