Schooldirecteuren hebben een beroep met grote maatschappelijke impact! In de afgelopen jaren is er veel veranderd en het beroep is aanzienlijk complexer geworden. Hoe gaan toekomstbestendige schooldirecteuren om met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen?

Tegenstrijdige opvattingen over goed onderwijs belanden op het bordje van de schooldirecteur
Aan trends en ontwikkelingen liggen verschillende, vaak tegenstrijdige waarden en opvattingen over de gewenste inrichting en vormgeving van het onderwijs ten grondslag: spanningsvelden. Schooldirecteuren moeten, samen met hun team, binnen spanningsvelden keuzes maken voor het onderwijs binnen hun school.

Om koers te houden moet je keuzes maken. Welke keuzes maak jij en waarom?
Vertel het op vrijdag 27 september! Reflecteer op je eigen keuzes en op die van anderen. De debatvorm, onder leiding van Roderik van Grieken, zorgt voor een prikkelende manier om inzichten uit te wisselen, verschillende standpunten bespreekbaar te maken en informatie op te halen en te delen. Einde van de dag ben je nieuwe inzichten en ideeën rijker. 

Beleef een levendig en afwisselend event met interessante sprekers
Een panelgesprek over thuisnabij onderwijs of speciaal onderwijs met Lobke Vlaming, Anke de Boer en Rogier Toes. Een College Tour-gesprek met Merel van Vroonhoven over personele bezetting en onderwijskwaliteit & samenwerken of concurreren in de regio. Een interview over belang basisvaardigheden versus brede ontwikkeling met Sjef Drummen en Paul A. Kirschner. Barbara Breedijk zorgt voor een muzikale afsluiting.

Schooldirecteuren presenteren de opbrengst uit hun kenniskring
Schooldirecteuren gaan zélf over de kennisbasis van hun beroepsgroep. Om de kennisbasis actueel te houden organiseert het Schoolleidersregister PO kenniskringen, bestaande uit schooldirecteuren en een expert. Zij ontsluiten kennis over een bepaald thema, zodat collega’s die kennis kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk. Bij binnenkomst kies je welke TED talk je wilt horen: 'Strategisch personeelsbeleid', 'Voorbereiden op onverwachte situaties', 'Basisvaardigheden' of 'Onderzoeksmatig werken'.

Reserveer een plekje voor jezelf en meld je aan
Het event vindt plaats in de Mauritskazerne in Ede. Het event is voor schooldirecteuren in het primair onderwijs en genodigden en wordt aangeboden door het Schoolleidersregister PO.  

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren